Прага. Вид на Влтаву с Карлова моста, музей Кафки, лебеди
IM6736